Privacy beleid

Algemeen Privacystatement
SB Sieraden, verder in dit document benoemd als SB Sieraden, verwerkt persoons gegevens, verder in dit document benoemd als “gegevens”. Wij willen u hierover graag informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor SB Sieraden. Met deze privacyverklaring informeren we u  over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, mailadres etc. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of het kenteken van uw voertuig (ten behoeve van een vervoersverklaring voor onze buitenlandse klanten). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres die uw voor en achternaam bevat. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met de naam van uw werkgever. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.  

Van wie verwerkt SB Sieradeng egevens?
SB Sieraden verwerkt gegevens van mensen met wie wij direct  een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

* Naam en adresgegevens (NAW)
* Email-adres of  contactpersoon gegevens
* Indien opgegeven (mobiele) telefoonnummer

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
De administratie-afdeling van SB Sieraden verwerkt de persoons en/of bedrijfsgegevens in onze systemen, de administratieve applicatie van SB Sieraden en de daaraan gerelateerde applicaties zoals de webshop en/of app.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen schakelen wij daar waar nodig ook expertise van andere partijen in.

Waarvoor verwerkt SB Sieraden uw gegevens?
Als u klant wordt van SB Sieraden of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we bepaalde gegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als relatie van ons bedrijf in welke hoedanigheid dan ook. Als u eenmaal klant van SB Sieraden bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan sieraden gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u  zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden in nieuwsbrieven of post. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit vanuit SB Sieraden. Hiervoor moet u toestemming geven en wilt u niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturatie, uitbetalingen enzovoorts. Verwerkt SB Sieraden ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, dan alleen met uw  toestemming of als u dat ons vraagt.

Hoe verkrijgt SB Sieraden uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u producten bestelt, waaronder email communicatie aan en van SB Sieraden.  Verder verzamelen wij informatie over u wanneer u dit aan ons verstrekt of rechtstreeks contact met ons heeft; bijv. wanneer u contact opneemt met de klantenservice of om feedback te geven of wanneer u zich registreert op onze website.

Hoe gaat SB Sieraden met mijn gegevens om?
Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen SB Sieraden of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Na beëindiging van uw relatie met SB Sieraden worden uw gegevens als niet-actueel aangemerkt en zoveel mogelijk verwijderd en geanonimiseerd.

Hoe worden mijn gegevens beschermd
SB Sieraden doet er alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig worden beheerd en opgeslagen. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen; doormiddel van firewalls en andere operationele beveiligingsmaatregelen zijn uw gegevens beschermd tegen elektronische inbraken van buitenaf. Inloggen en uw gegevens op onze webshop worden beveiligd door een HTTPS verbinding met SSL certificaat. Uw gegevens worden beschermd tegen diefstal, brand, hardware en software problemen.

Wie kan er bij mijn gegevens?
Geselecteerde medewerkers van SB Sieraden kunnen uw gegevens inzien, wijzigen en verwijderen. U kunt dit niet zelf vanwege veiligheidsoverwegingen, maar u kunt ons wel vragen uw persoonsgegevens te bewerken of verwijderen.

Uitwisseling van gegevens
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betaaltermijn.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief en daarvoor mailadressen direct uit de administratie worden opgehaald.

Wij sturen uw gegevens nooit door aan commerciële of andere ideologische organisaties, tenzij u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zolang uw als klant bij ons staat ingeschreven. Klantgegevens  worden na uitschrijving niet bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SB Sieradengebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SB Sieraden van mij verwerkt?
U kunt bij ons een verzoek doen tot het inzien van uw gegevens door het sturen van een e-mail aan sandranld@zonnet.nl  U krijgt dan van ons een overzicht uit het systeem met de over u bekende gegevens. Vervolgens kunt u ons vragen deze gegevens aan te passen of persoonsgegevens te verwijderen.

OPT-OUT
Voor het ontvangen van digitale nieuwsberichten is het mogelijk u doormiddel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van die specifieke nieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op informatie over SB Sieraden waarvan u lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid
SB Sieraden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer
De inhoud SB Sieraden.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel SB Sieraden tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SB Sieraden expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
SB Sieraden is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockie gebruik. SB Sieraden maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SB Sieraden kunt u terecht bij ons speciaal mailadres sandranld@zonnet.nl

 

© 2017 - 2024 SB-Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel